Petar Stoychev, Superstar From -1.2°C To 32°C

Petar Stoychev, Superstar From -1.2°C To 32°C

Petar Stoychev, Superstar From -1.2°C To 32°C

Courtesy of Petar Stoychev, Antarctica.

Petar Stoychev has unofficially set a record of the most unusual sort,” observed Steven Munatones.

Not only did he win the 2011 FINA World Championships 25 km marathon swim in water that was at least 32°C, but he also competed the first ice kilometer race in Antarctica in -1.2°C water. So he has swum competitive open water races with a water temperature differential of at least 33.2°C.

No one – to my knowledge – has ever demonstrated such a range of talent over such a vast span of water temperatures
.”

Stoychev described his participation in the International Ice Swimming Association-sanctioned Antarctica Ice Kilometer Swim, finishing first in 11:08:39 in the -1.2°C waters in the Southern Ocean near Antarctica:

In the last year, I have dedicated my life to a great dream to swim in the waters of the icy continent of Antarctica.

Under the auspices of International Ice Swimming Association, the first race in Antarctica was held, the classic distance 1000 meters.

It was one of the hardest races I’ve ever participated in.

Not only because it was in Antarctica, but the road to [get] there. The first cruise was cancelled due to ship damage. We had to wait 9 days. We left Bulgaria a month before the race. I had no place to train on the ship, I had to go through the Drake Passage and nature was against us.

Three times the launch [was postponed] due to wind, snowfall and waves. I understand you can’t choose in Antarctica. You’re competing in the conditions that they are.

The race took place in very strong snowfall, wind, waves, -1.2°C water temperature and -3°C air temperature.

When I entered the ice water of Mikkelsen Bay on Trinity Island and did what I do best – swim. I didn’t feel the painful cold of salt water. I watched and enjoyed her crystal purity, dark blue and shade – a color I would never forget.

I will also remember icebergs – crystal clean and firm. I’m happy [that] I swam for all my admirers. I touched the final boat and I felt like I did not realize how cold I was, but I had achieved my dream – swimming in the seventh continent, Antarctica
.”

In his native Bulgarian:

През последната година посветих живота си на една моя голяма мечта – да плувам във водите на ледения континент Антарктида.

Под егидата на International Ice Swimming Asosiation (IISA) се проведе първото състезание в Антарктида, класическата дистанция 1000м. Това беше едно от най-трудните състезания, в които съм участвал. Не само, защото беше в Антарктида, но и пътят до там. Първият круиз беше отменен поради повреда на кораба. Трябваше да изчакаме 9 дни. Тръгнахме от България месец преди състезанието. Нямаше къде да тренирам на кораба. Трябваше да премина през протока Дрейк и природата беше срещу нас. Три пъти се отлагаше старта поради вятър, снеговалеж и вълни. Разбрах, че в Антрактида не може да избираш. Състезаваш се в условията, каквито са.

Състезанието се проведе при много силен снеговалеж, вятър, вълни, температура на водата -1.2С и температура на въздуха -3С градуса.

Когата влязох в ледената вода на Микълсън бей на остров Тринити и дадоха старта направих това, което правя най-добре – плувах. Не чувствах болезнения студ на солената вода, а гледах и се наслаждавах на кристалната ѝ чистота, тъмно синия и нюанс – цвят, който няма да забравя никога. Ще запомня и айсбергите – кристално чисти и непоклатими. Щастлив съм, че победих и последните метри преди финала плувах за всички мои почитатели. Докоснах финалната лодка и усещах, че мога още. Не осъзнавах, колко ми беше студено, но бях постигнал мечтата си – да плувам в на 7-ят континент, Антарктида!

Благодаря на моето семейство за подкрепата. Благодаря на Иван и Павел Златинови, които бяха до мен през цялото време. Благодаря на Международната асоцияция по ледено плуване IISA. Благодаря на Delfina sport. Благодаря на Николай Илиев Niki Iliev, Madswimmer. Благодаря на Krasimir Tumanov, и на целия екип допринесъл за подготовката и победата ми.

Благодаря на всички Вас, които бяхте мислено с мен и ми давахте подкрепа.
Щастлив съм, че развях Българския трибагреник на Антрактида като победител!
Ще се радвам да се срещнем с всички журналисти в понеделник (3 декември) в 11:00 часа на басейн “Спартак”

Copyright © 2008 – 2018 by World Open Water Swimming Association
Steven Munatones